Ali Engin Yurtsever: Ey Türk Devrimcisi!..

Yazarlar

Birinci vazifen ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını savunup, Kürdistan’ı bundan muaf tutmaktır. Varlığının ve geleceğinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Siyasi önderlik etmek, akıl vermek ve her zaman eleştirmek en doğal hakkındır.

Kendi ulusun başta olmak üzere dünyadaki bütün ulusların ve işçi sınıfının iktidarı için mücadele vermek ama Kürtler ve Kürdistan söz konusu olunca pişkince tavırlara girişmek temel özelliğin olmalıdır.

Birgün, bu tutumunu gözden geçirmek zorunda kalırsan, hiç durmadan aynı tavırları sürdürmeye devam etmelisin. Hatta hızını alamayıp Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’nin Ortadoğu başta olmak üzere dünyaya örnek olan mücadelesini “milliyetçilikle” suçlamayı unutmamalısın.

Gelecekte dahi senin tek pratiğin olan sadece konuşmak olan eylemini boşa çıkarıp, on binlerce şehit, gazi ve tutsak verip, sömürge zindanlarını doldurup, hayalini kurduğun ama adım atmadığın kır ve şehir pratiğini yaşama geçirecek olan Kürdistan Özgürlük Hareketi’nin yiğit insanları olabilir.

Günü geldiğinde, senin yürütemediğin özgürlük mücadelesini Kurdistanlılar yürütebilirler. Dünyada emsali görülmemiş bir halk desteğinin, direnişinin ve zaferinin öncüsü olabilirler.

Devrimci mücadele ile senin vatanının her yerinde örgütlenmiş olabilirler, ordularını bozguna uğratmış, devletini adım atamaz hale getirmiş olabilirler.

İktidar sahipleri seni zaman zaman üzebilir, hatta bir eylemde sana saldırdıklarında “ biz Kürt değiliz” diye nara atmak zorunda kalabilirsin.

Millet fakr u zaruret içinde harap ve bitap düşse bile bunun nedenini sorgulamayıp, her şeyden Kürtleri sorumlu tutabilir.

Ey Türk istikbalinin devrimcisi!..

İşte bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Kürtleri küçümseyip, siyasi abi’lik etmendir. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil İttihat ve Terakki kanında mevcuttur…

**

Okunması gereken not:

Yukarıda yazılan taşlama, devrim mücadelesinde büyük bedeller ödemiş, şehit düşmüş, gazi olmuş, tutsaklıktan geçmiş Türk devrimcilerini kesinlikle kapsamamaktadır. Onların anıları önünde saygıyla eğiliyor, mücadelelerini sahipleniyoruz…

İlginizi Çekebilir

Ali Engin Yurtsever: Rubicon nehri çoktan geçildi
Ali Engin Yurtsever: Türk Tipi Sri Lanka Modeli

Öne Çıkanlar