Kemal Okutan: 1 Mayıs…

Yazarlar

1 Mayıs dünya emekçilerinin birlik,dayanışma ve mücadele günüdür.Tüm emekçilere kutlu olsun.

Bu vesileyle bir iki noktaya değinmek istiyorum.

Sanayi çağının sınıfları, anlayışları, alışkanlıkları değişime uğramış ama buna uygun emekçilerin ideolojisi aynı parallede çağımızın sınıfsal ihtiyaçlarına ugun olarak gelişmemiş/geliştirilememiştir.

Kapitalizm her çağa uygun olarak kendini yenilemiş ve sömürü çarkını da buna uygun olarak yenileyebilmiştir.

Buna karşılık sosyalist ideoloji hala bilişim çağına evrilmiş olan sürece uygun olarak gerekli olan değişim ve dönüşümü gerçekleştirememiş.

Proleterya diktatörlüğu tezi sanayi toplumunda yoğun işci varlığına göre oluşmuştur. O süreçte her fabrikada binlerce işçi çalışırken bilişim çağinda teknoloji ağırlıklı emek öne geçmişken sosyalist ideoloji hala sanayi toplumunun yoğun-işçi varlığına bağlı olarak proleterya diktatörlügu tezi olarak yerinde saymıştır.

Yüzlerce işçinin yapacağı bir işi bir robotun ya da bir teknik alemanın yaptığı bilişim çağında emekçilerin bilimi olan sosyalist teorinin buna uygun olarak gelişmemesi dünya sosyalist hareketin en büyük handikapıdır.

1800’lerin sosyalist teorisyenleri sanayi toplumuna uygun olarak teorik belirlemeleri haklı ve doğru biçimde yapmışlardır. Ama günümüzün teknolojik gelişmelerine uygun katkılar yapılamamakta bunun yerine o dönemin klasikleri ezberlenerek tekrar edilmektedir.

Beyler 1700-1800’lerin dünyası yok. 2020’lerdeyiz… Artık madeni, kağıt para bile yok. Hayali paralar dünyada dolaşıyor. Artık daktilo, kalem, kağıt yerine bilgisayar ekranları var. İçinde bu dünya kadar bir dünyanın olduğu internet var.

Bunlara alternatif olarak sosyalist hareket neyi nereye koyuyor?

Yani Marx şunu dedi, Lenin bunu dedi, peki sen o sosyalist önderlerinin dediklerinin üzerine ne koyuyorsun, ne diyorsun?

2021, 1 Mayıs’ının dünya emekçilerinin çağa uygun sosyalizminini yaratmasının başlangıcı olması dilegiyle kutluyorum.

Reel sosyalizmin eksikliklerinin de göz önünde bulundurularak özellikle uluslar sorununu çözecek bir anlayışın gelişmesini de beraberinde getirecek anlayışın egemen olmasini diliyorum.

Artık “siz bekleyin sosyalizm gelecek bu sorun çözülecek” gibi hayallerle de kimse beklemez/bekliyemez.

Her halk kendi kaderini kendisi belirlemek istiyor.

1 Mayıs mücadele günü vesilesiyle küçücuk bir katkı yapmak istedim…Saygılar sunarım.

İlginizi Çekebilir

Mela Mihyedîn: Deng, Reng û Awazên Colemergê: Colemêrg Collective
Muhittin Beyaz: Türkiye’nin bölgesel güç olma yarışında üç engeli

Öne Çıkanlar