Kemal Okutan: Devam eden katliam politikalarının nedeni?

Yazarlar

Bir rejimi en doğru tahlil etmenin yolu;  o rejimin kuruluş aşamasındaki konjoktürü, o rejimin tarihsel geri planını, kurucularının ideolojik şekillenmesini incelemektir.Bu bağlamda Türk egemenlik rejiminin kurulduğu süreçteki sosyo-politik şartlara, M.Kemal ve arkadaşlarının tarihsellik içerisinde ideolojik şekillenmelerine bakmadan rejim değerlendirmesi yapılamaz, yapılsa bile doğru değerlendirme olamaz.1789 tarihinden itibaren dünyada çok kültürlü, çok kimlikli ve genel anlamıyla yerel kimlik ve kültürleri az da olsa hesaba katan büyük imparatorluklar yerine, tek ulus kimliğine dayanan ulus devletler ortaya çıkmaya başladı. Bu reel durum diğer farklı kimlikleri bastırmayı, yok etmeyi beraberinde getiren milliyetçilik akımını da aşan kaba şovenizmin hortlamasına neden oldu. Çünkü başka ulusları yok ederek tek ulus devlet kimliğini ortaya çıkararak hakim kılmak istiyorsan bunun doğal sonucu faşizm olur.

İşte faşizm de tam bu sırada ortaya çıkmış ve 19.-20. yüzyılı insanlığın, medeniyetlerin kaybedişini beraberinde getirmiş, halkların boğazlaşmasını, kültürlerin yok edilişininin ideolojik temelini oluşturmustur. Kapitalizmin vahşi sömürü çarkı bu ırkçı, insanlık düşmanı faşist ideolojiyi besliyerek dünyayı kana bulamıştır.

Bu süreçte dünyadaki egemen faşist ideolojilerinin tek kimlikli, tek kültürlü anlayışı Osmanlı’nın da son dönemlerinden başlıyarak Türk hakim sınıflarını da etkilemiş ve o dönem Osmanlı’da da İttihat Ve Terakki, Jön Türkler gibi ırkçı, Türkçü yapıların ortaya çıkmasına neden olmuştur.Cumhuriyetin kuruluşu aynı döneme denk gelmiştir, cumhuriyeti kuran kadroların ideolojik alt yapısını oluşturan da dünyayı kasıp kavuran bu şovenizm dalgasıdır. Nasıl  ki şimdi dünyadaki tüm yapılar “yeni dünya düzeni denilen” rüzgardan kurtulamıyorlarsa ve herkesi etkiliyorsa o dönemin bu ırkçı dalgasından da kimse bu arada Türk yöneticiler de kurtulamamışlar ve bu ırkçı dalgadan etkilenmişlerdir. Bu etki altında cumhuriyet bu koşullarda kurulmuştur.

1915’te Ermeni soykırımının nedeni bu tek tip millet yaratma ideolojisi olan ırkçı, soykırımcı faşizmdir. Rum, Süryani, Ezidi ve diğer farklı etnik ve dini kimlikli halkların ve inançların yok edilmesinin nedeni; tek etnik köken olarak Türk, tek din olarak Müslüman yaratma stratejisidir. Yani tek kimliğe ve inanca dayalı Türkleştirme ve Müslümanlaştırmayı esas alan tek kimlik olarak Türk kimliğine dayalı bir ulus devlet yaratmaktır.85 yıl önce gerçekleşen ve her hatırladıkça içimizi yakan Dersim katliamının nedeni bu ırkçı ideoloji ve faşist rejimdir. Yine yüzlerce ferman yaşayan Ezidilere bu günlerde de dayatılan katliamın nedeni yine aynı ideoloji ve ayni zihniyettir. Kürtlerin başına Bakur’da, Rojava’da, Başur’da bomba yağdırılmasının nedeni aynı ideoloji ve aynı zihniyettir.Yine soykırım, yine Enfal, yine ferman!

Yine Türkçülük, yine siyasal islamcılık, yine katliamlar sinsilesi.2014 yılında yayınlanan Stefan İhrik’in (Nazilerin hayalindeki Atatürk) orijinal ismi Atatürk The Nazuimaginasyon olan bir kitap yayınlandı. Kitap1900’lerin başından itibaran hakim olan ırkçılık zehriyle farklı ülke yöneticilerinin nasil birbirinden etkilendiklerinin örneği olarak Hitler’in M.Kemal’den nasıl etkilendiğini anlatıyor.

Uzun söze gerek yok. O dönemin manşetleri herşeyi anlatıyor. 1938’de Hitler doğum günü partisinde diyor ki ,”Musollini Atatürk’ün birinci, ben ikinci öğrencisiyim”“Ne mutlu Türküm diyene” sözünün ve “Türk ırkı üstündür” cümlesinin Almancası “ne mutlu ki Almanım, Alman halkı üstün ırktır” cümlesidir.Ne derseniz deyin; katledilenlerin kemiklerinin bugün bile ortaya saçılmasının resmi tarihin yalanlarını deşifre etme gibi olumlu bir huyu vardır…

İlginizi Çekebilir

Ali Engin Yurtsever: Şengal ve Hegel’in Komedisi
Çetin Çeko: Güney Kürdistan doğalgaz projesi yeni bir müzakere süreci başlatır mı?

Öne Çıkanlar