Kemal Okutan: Kürt halkının farklılıklara bakışı

Yazarlar

Başta Kürdistan coğrafyasında ve tüm dünyada yaşayan tüm Hristiyanların Noel bayramını candan kutluyorum.

Bizim coğrafyamızda Hristiyan ve tüm farklı din, mezhep,inanç ve kültürlerin kendilerini ifade etmeleri, inanç ve kültürleriyle özgürce yaşamalarının Kürt hareketinin teminatı altında olduğunu görüyoruz. Rojava’da yeni yapılan özerk yönetimin demokratik toplum sözleşmesi bu teminatın göstergesidir.

Coğrafyamızda tek bir kilise,havra ve diğer tüm mabet yerleri varsa insanlığın değerleri ve kültürel mirası olarak kabul edilmekte ve korunmaktadır

Geçmişte Osmanlı’nın ve TC’nin eliyle farklılıklara yaşatılan acılaların, yapılan soykırımların tüm yönleriyle açığa çıkarılması,hukuki açıdan hesabının sorulması, haklarının iade edilmesi de Kürt halkının temel görevlerinden biridir.

Hristiyan Ermeni, Rum, Süryanilere tarihte yaşatılan soykırım ve katliamlar coğrafyamızı yaşanmaz hale getirdi ve halklar arası kin ve nefretin büyümesine yol açtı.

Türkleştirme ve Müslümanlaştırma politikası Ezidi Kürt halkına karşı da acımasızca uygulandı.

Keza başta Kürt Kızılbaşlar olmak üzere tüm Kızılbaşlara uygulanan soykırım hala devam ediyor.

Kürt halkının üzerinde 100 küsür yıldır soykırım uygulanıyor. Çökertme, bitirme uygulamaları acımasızca devam ediyor.

Ama bu soykırımcı politikalara karşı diğer halklardan farklı olarak büyük bir direniş de devam ediyor.

Özgürlük mücadelesi de hız kesmeden ama halkların karşı karşı gelmemesi ve halklararası çatışmaya yol açmayacak biçimde halkları birleştirmeye çalışarak devam ediyor.

Bu dikkat ve özen tüm etnik, inanç, kültür farklılıklarının yan yana yürümesinin, birlikte mücadele etmesinin yolunu döşüyor. Bütün ayırımcı, bölücü egemen siyaseti boşa çıkarıyor. Halkların birlikte kazanmasını güvenceye alıyor.

Özgürlük mücadelesinin birleştirici paradigması sonucu farklı halklardan, inançlardan her alanda büyük güç ve destek alıyor.

Coğrafyamızda birlikte yaşadığımız farklı halk ve inançlar demokratik,çoğulcu,ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmanın ışığıyla aydınlanmaya devam ediyor.

Ortadoğunun merkezinde Kürt halkı tarihine, kültürüne uygun olarak karanlığa karşı kapsayıcı karanlığa karşı boyun eğmeden,geri adım atmadan yürüyor.

Bu mücadele aydınlıkla karanlığın mücadelesidir. Mücadeleyi aydınlık kazanacaktır.

Bir ülkede demokrasinin göstergesi farklılıklara ve azınlıklara gösterdiği ilgi ve koruma altına alınmasıdır.

Çünkü demokrasi sadece çoğunlukta olanların hak ve özgürlüklerinin korunduğu rejim değildir.

Aynı zamanda azınlıkta olanların da hak ve özgürlüklerinin korunduğu rejimdir.

Sadece korunması da değil azınlıkların çoğunluk durumuna geçme yollarının açık olduğu rejimdir…

İlginizi Çekebilir

Erbil’de bomba yüklü dron saldırıları
Papa: Savaş mazeretsiz deliliktir

Öne Çıkanlar