Kemal Okutan: Yasal Kürt Partileri (11)

Yazarlar

Daha önceki bölümde belirtmişmiştim; ceberrut, tekçi, inkarcı, asimilasyoncu rejimin egemen olduğu bir ülkede yasal mücadele vermek ateşten gömlektir. Ateşten gömlek ne ki; bir asırdır bastırılmış bir sorununun varlığını gündeme getirmek ve çözüm yolları önermek gibi bir görevi üslenmek ateş çenberinde dans etmektirBahsettiğimiz bu sorun uçaklarla, tanklarla, mahkemelerle, asker ve polislerle, karakol ve cezaevleriyle, bombalarla, açık gizli çete ve tetikçilerle susturulmaya çalışılan,en kıymetli varlığı olan kimliği ve dili yasaklanlanmış bir halkın varlık-yokluk sorunudur. Adı da Kürt sorunudur. Çözülmesini barış ve dialog yöntemiyle istediğiniz ve uğraştığınız Kürt sorunu savaş ve şiddetle susturulmaya çalışılan bir sorundur.Yalnız bu kadar mı? Hayır.Buna bir de her uluslararası egemen gücün, gizli odakların parmağını sokmasını eklerseniz nasıl devasa bir sorunla uğraştığınızı daha iyi anlarsınız.Peki ya kendi kendimize koyduğumuz engeller?HEP, DEP, HADEP daha önce benzer örnekleri dunyada ve tarihte ender görülen ve pratiğinden faydalanilacak örnekleri olmayan partilerdi ve yeni bir deneydi.Çünkü ne Kürtler başka bir halka benziyordu,ne barışa ve dialoga çekmek istediginiz Türkiye başka bir devlete benziyordu.Kürt halkı beyni parçalanmış,milim milim bolünmüş bir halkken, Türk devletinin  de şiddet ve baskı dışında demokratik ve barışçıl bir geleneği yoktu.Gel de bu kadar devasa bir sorunu, kördüğüm olmuş bir meseleyi deneysiz, pratiksiz, şiddetle beslenen bir rejimde barışçıl bir yöntemle çöz. Nasıl çözeceksin? Ne ile çözeceksin?

Kurucularının, üye ve yöneticilerinin çoğunluğu da her anlayış ve sınıftan,her gelenek ve çevreden gelmiş. Bu farklı anlayışlardan gelen insanlarla çözmeye çalışıyorsun.Yönetici ve üyelerininin önemli bir bölümü de CHP ve SHP içinden gelen insanlar oluşturuyor. Düşünün bu gelenek katı Kemalist anlayışın diline, uslübuna ve yaşam anlayışına sahip. Bir kısmı da farklı farklı Kürt çevrelerinden gelen insanlar. Haydi onlarca farlklı anlayışla birlikte ortak mücadele geliştir.Radikal-demokratik bir eylem tarzı  tutturamazsan düzen partilerinden farkın kalmaz ve çözüm gücü olamazsın. Radikal demokratik eylem tarzı önünde de bırakalım cebberrut rejim anlayışını içte yetmezlikler, bilmezlikler,anlamazlıklar duvarı ile karşılaşıyorsun.Şırnak, Cizre, Nusaybin bombalaniyor sen diyorsun ki BM binası önünde oturma eylemi yapalım o diyor biz yasal partiyiz bunu yapamayız. Sen diyorsun meclisin önünde oturalım o diyor bu olmaz. Sen diyorsun newroz kutlamalarında katliam yapıldı kınama toplantıları yapalım o diyor cumhurbaşkanı, başbakanla görüşelim.Yani her radikal-demokratik eyleme taş koyma,engel olma. Yani CHP’nin Kürtlerden bahseden bir parti versiyonunu istiyor. Her eylemi boşa cıkarma çabası. Kapalı salonlarda basın açıklamasını aşmayan bir çizgi ve anlayış. Yani sağcı, edilgen, pasif bir tutumu esas alan bir parti isteniyor. Sanki Türkiye İsveç ve İsveç’te gövercinlerin haklarını savunuyor.Zordu ama başarılmaz değildi.Tüm bu dış ve iç engellere, binlerce şehit verilmesine rağmen yine de o süreç de bir cok yararlı iş te yapıldı, partinin düzen partisi olması engellendi.

(Devam edecek)

İlginizi Çekebilir

Ali Engin Yurtsever: Ulusal Birlik ve Çığ Düşmesi 
Hakan Tahmaz: Helalleşme, geçmişle yüzleşme

Öne Çıkanlar