Kemal Okutan: Yasal Partiler ve Kürtler -1

Yazarlar

HEP kurulduğun günden itibaren şimşekleri üzerine çekmiş muktedirleri çok kızdırmıştı… Ne de olsa Türkiye tarihinde bir ilkti.

Yargıtayın üyelerini denetlediği ve kuruluşunu içişleri bakanlığına başvurarak yapan ve faaliyete başlayan bir partiye bu kadar yönelim olması düşündürücüydü.

Sadece sağ partiler değil Kemalistler de HEP’ yönelik saldırının ön saflarındaydı.

Tabii TİP hariç ilk defa bir parti Kürtlerden ve haklarından bahsediyordu…

Sadece Kürtlerden de değil, Alevi, Ermeni, Çerkez, Rum, Azeri, Arap ve tüm halklardan bahsediliyordu.Üstelik Müslüman-hanefi inancı dışında Hıristiyan, Asuri, Keldani, Ezidi vd. inaçlar da seslendiriliyordu.

Ezilen, sömürülen, işçi, emekçi sınıflarının haklarını da programına almış ve demokrasi mücadelesinde tüm bu kesimlerin birliğine işaret etmişti.

Oysa 1920’lerde kurgulanan rejimde bunların hiçbiri yoktu. Kürt yoktu, herkes Türk’tü. Hıristiyan, Asuri, Keldani, Ezidi yoktu,herkes Müslümandı ve Sünniydi. Aleviler zaten rafaziydi, dinsizdi,katli vacipti..!

HEP kurgulanan bu ırkçı ulus devlet projesini boşa çıkarmıştı. Arı deliğine parmağını sokmuştu.Adeta ateşle oynamıştı. En az yüz yıllık çözülemeyen demokrasi sorununa işaret etmiş, düşünce, inanç, örgütlenme özgürlüğü gibi demokratik değerleri programına almıştı.

İşte tekçi, ulus devlet bundan dolayı harekete geçmişti.

Bu arada 1991 seçimleri yaklaşıyor muktedirler HEP’i seçim dışı bırakmak için çare üretiyorlardı. Parti seçime girebilmek için yasal tüm hazırlıklarını yaptı. O dönemin yasalarına göre İl, ilçe, belde örgütlerinde örgütlenmesini istenenden fazlasıyla yaptı.

Ama maalesef YSK, ‘eksik örgütlemişsiniz’ diye partinin seçime giremiyeceğini bildirdi.

Bu arada parti toplantılar düzenleyerek seçime girmenin çarelerini bulmaya çalıştı.

MYK, MKYK, vekiller, il başkanları toplandı ve bir partiyle ittifak yapma konusunda bir komisyon kurmaya karar verildi.

Genel Başka Fehmi Işıklar, Ahmet Türk ve birkaç arkadaştan oluşan komisyon kuruldu.

ANAP; DYP, MHP;  dışında kalan iki seçenek vardı. RP ve SHP.

İlk önce RP ile görüşmeler başladı.Yapılan toplantıların sonuncusunda 22 vekilin HEP’e verilmesi konusunda uzlaşma sağlandı.

Hangi arkadaşın hangi ilin hangi sırasına yerleştirileceği tartışılırken Oğuzhan Asiltürk dışardan geldi ve MHP’yleittifak sağladıklarını söyleyince toplantıya sanki bir bomba düştü.

Böylece RP ile ittifak gerçekleşmedi.

O dönem bir onbaşının gazetelerin ofislerine uğrayarak manşetleri belirlediği yıllardı ve MGK‘da alınan HEP’i seçim dışında bırakma kararı uygulanmış, RP’ yi devlet adına denetleyen Oğuzhan Asiltürk de görevini yapmıştı.

Asiltürk, Refah Parti’sinin HEP’le ittifakını engellemek için MHP’yle anlaşmıştı

SHP ile görüşmeleri sonraki bölümde yazacağım…

İlginizi Çekebilir

Hasip Kaplan: Saray Rejimi Kaostur
Onur Kepenek: Klasik Kürt edebiyatının müziğimdeki yeri tartışılmaz

Öne Çıkanlar