Meclis’in ‘çocuk istismarı’ raporundan dikkat çeken tespitler: Tarikat uyarısı

GündemPolitika

İsmailağa cemaatinde ortaya çıkan çocuk istismarı skandalının ardından kurulan TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu’nun taslak raporunda, “3 yaş altındaki çocukların daha fazla ihmale ve fiziksel istismara maruz kaldığı, kız çocuklarının da daha fazla oranda cinsel istismara maruz kalabildiği” belirtilirken, çocukların barındığı vakıf ya da derneklerde denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve denetim raporlarının paylaşılması istendi.

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını altı yaşındayken bir tarikat üyesiyle “imam nikâhıyla evlendirmesinin ve kız çocuğunun istismar edilmesinin” ortaya çıkması üzerine Meclis’te kurulan Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu, taslak raporu hazırladı.

Raporda, “Üç yaş altındaki çocuklar daha fazla ihmale ve fiziksel istismara maruz kalırken kız çocukları daha fazla oranda cinsel istismara maruz kalabilmektedir” denildi. Raporun “Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine yönelik tespit ve öneriler” kısmında ise sekiz ana başlık altında 246 maddelik öneriler yer aldı.

EĞİTİM VURGUSU

Mevzuat değişikliği ve güncellemelerinin önerildiği rapordan öne çıkan öneriler özetle şöyle:

 • Toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artıracak çalışmalar yaygınlaştırılmalı.
 • Üniversitelerde çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi konulu bilimsel araştırmalar teşvik edilmeli.
 • Zorunlu eğitim çağındaki  öğrencilerin okul terkinin önlenmesi için tedbirler alınmalı.
 • Okulöncesinden başlamak üzere her bir çocuğa yönelik “hayır deme becerisi”, “güvenli mesafe”, “mahremiyet”, “güvenli ilişkiler”, “iyi dokunuş-kötü dokunuş” eksenli eğitimler yaygınlaştırılmalı.
 • Çocuğun ifadesinin kural olarak bir kez alınmasına yönelik politika ve uygulamalar güçlendirilmeli.

DENETİMSİZLİK İTİRAFI

 • Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik sosyal ekonomik destek programları güçlendirilmeli.
 • Tek ebeveynli ailelere destek mekanizmaları güçlendirilmeli.
 • Afet ve acil durumlar sonrası refakatsiz kalan çocuklar korunmalı.
 • Şehirlerin sokak, cadde, park gibi yerlerin ıs¸ıklandırma ve gu¨venligˆi sagˆlanmalı.
 • Vakıf ya da dernek bünyesinde özellikle barınma hizmeti alan çocuklara sunulan hizmetlere ilişkin denetim mekanizmaları güçlendirilmeli; denetim raporları kamuoyuna açık şekilde paylaşılmalı.
 • TBMM bünyesinde daimi “Çocuk Hakları Komisyonu” kurulmalı.”

MEDYA DA YER ALDI

 • Çocuk işçiliği ile sokakta yaşayan ya da refakatsiz çocuklara yönelik izleme, denetim ve tedbir mekanizmaları güçlendirilmeli.
 • Özellikle 18 yas¸ altı c¸ocukların terör o¨rgu¨tlerine eleman olarak temin edilmesi ve istismarının önlenmesine yönelik güvenlik tedbirleri artırılmalı.
 • Çocuk işçiliği ile mücadele programı ulusal eylem planı güncellenmeli.
 • Suça sürüklenen çocuklar hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesi daha etkin şekilde uygulanmalı.
 • Hâkim ve savcı adayları, adli destek personeli, denetimli serbestlik personeli, ceza ve tevkifevleri personeli ile infaz ve koruma memurlarına yönelik çocuk ihmal ve istismarı ile erken yaşta evliliklerin önlenmesine ilişkin zorunlu mesleki eğitimler düzenlenmeli.
 • Medyada kural ve etik ilkelere yönelik uygulama kılavuzları olus¸turulmalı ve yaygınlas¸tırılmalı.

Kaynak:Cumhuriyet

 

İlginizi Çekebilir

15 anketin ortalaması: Kılıçdaroğlu 2.6 puan önde
ABD’den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

Öne Çıkanlar