Merkan Aksoydan: Faşizmden Anladığımız

Yazarlar

Faşizm yükselirken, faşizmin tanımlamaları arasında, faşizmin özünden de uzak düşülüyor.

Faşizm her şeyden önce üretim ve tüketim mekanizması içinde, Türkiye tekelci burjuvazisi bir  yandan bütün olarak Kürdistan’ın yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koyarken, bir yandan da gayri safi kişi başına düşen milli gelirden de en az paya sahip Kürdistan illeridir.

İşçi sınıfı içinde körüklenen ırkçı-şovenizm aynı zamanda batı illerinde çalışan Kürt işçilere dönük bir yandan saldırılar artarken bir yandan da düşük ücret ile çalıştırma, sigortasız ve güvencesiz çalıştırma, mesleki hastalıklara önlem almama gibi yönlerden en çok etkilenen ise Kürt işçiler olmaktadır.

Bir kaç ay boyunca tanıklık ettiğimiz işçi direnişleri ve grevleri kazanımla sonuçlanana kadar polis baskısı ve şiddeti altında mücadele ediliyor daha bugün 200 Farplas işçisi polis şiddeti ile gözaltına alınarak sendika hakkına karşı grevlerine saldırılıyor.

Açık polis şiddetine karşı direnen işçiler arasında Kürtçe dil eğitimi için mücadele eden Kürtler de bulunmakta.

Türkiye tekelci burjuvazisi bir yandan Kürdistan’da işgal ve savaşını arttırırken, diğer yandan da Kürt ve Türkiyeli işçilere karşı neoliberal yıkıcı politikalar, muhalefet üzerindeki baskısı, zindanlardaki tutsaklara karşı giriştiği amansız mücadele ile çok yönlü saldırı halindedir.

Sınıf savaşının arttığı bugünlerde, işçi sınıfı arasına ekilen mezhepçilik, şovenizm, ataerkilik ile zehirleme girişimine karşı, faşizmin tüm zorbalığına karşı, Kürdistanda ve Türkiye’deki sömürüye karşı, direniş yükseltilmelidir.

Faşizm denildiğinde sadece baskı, şiddet algısı yaratılmasına karşı, Kürdistan’da ve batı illerindeki Kürt işçilere karşı ekonomik, kültürel, doğa noktasında uygulanan faşizme karşı, batı illerinde sendikal mücadele eden işçilerin birleşik mücadelesinin dışında bir yol görünmemektedir.

Faşizmin açık terörcü yapısına karşı birleşik cephe mantığı ile  Kürt işçi ve emekçilerinin batıda hem ekonomik hem kültürel olarak eşitlenmesi, Kürdistan’daki açık sömürünün sonlandırılaması, batıdaki sendikasızlaştırma ve vahşi kar hırsına karşı mücadele edilmesi bu aşamada elzemdir.

Faşizmin bu yönünü unutmadan, faşizme karşı omuz omuza sloganını hayata geçirme vaktidir!

İlginizi Çekebilir

İnan Kızılkaya: Bir ‘sevda’nın anatomisi
Kemal Okutan: Savunma-4

Öne Çıkanlar