Sibel Özbudun: 1 Mayıs 2020 için

Yazarlar

Adına “demokrasi” deseler de burjuva sınıfın diktatörlüğüne;

aşımıza ekmeğimize el koyan ücretli kölelik sistemine;

kadınları çifte sömürüye maruz bırakan ataerkil vahşete;

ezilen ulusların eşitliğini engelleyen sömürgeci barbarlığa;

azınlık haklarını gaspedip, onları asimile ederek kimliksizleştiren etnik kıyıma;

savaşla talan edilen ülkelerinden kaçan mültecileri, pazarlık konusu yapan bezirganlara, onları ölüme terk eden ırkçı kayıtsızlığa;

açlıktan kırılan yığınlara karşın, silahlanmaya dev kaynaklar akıtan militarizme;

LGBTİ’leri inkar eden cinsiyetçi tahakküme;

aklımızı özgürleştiren sekülarizmi askıya almak isteyenlere;

doğaya kasteden kapitalist yıkımın felaketine karşı;

sınıfsız, sömürüsüz, sınırsız bir dünya için alayına isyan diyen;

Paris Komünü’nü, Büyük Ekim Devrimi’ni yaratan işçi sınıfının;

enternasyonalist kavga ve kardeşlik günüdür 1 Mayıs(’ımız)…

Bursa’da havlucu Receb’in, Karabük fabrikasında tesviyeci Hasan’ın, fakir-köylü Hatçe kadının, ırgat Süleyman’ın, Diyarbakırlı Hewal’in, Dersimli Helin’in ekmek ve özgürlük için alanları zapt ettiği;

1977 1 Mayıs’ında Aleksandros Kontuas, Kadriye Duman, Yasin Elmas’lı  34 canımızın alındığı;

1989’da Mehmet Akif Dalcı’nın Taksim yolunda kurşunlandığı;

1996’da Dursun Odabaş, Hasan Albayrak, Yalçın Levent’in Kadıköy’de katledildiği;

Taksim “yasağı”nın yerle yeksan edildiği gündür 1 Mayıs(’ımız)…

Onurumuzdur, tarihimizdir, geleneğimiz, bugünümüz ve geleceğimizdir…

Totalitarizmin hızla tırmandığı haksızlıklar, hukuksuzluklar yerküresinde Grup Yorum’un türkülerini özgürce haykırdığı;

“Çav Bella”yı, “Venseremos”u, “We Shall Overcome”ı, “Enternasyonal”i birlikte söyleme zamanıdır…

O halde “Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” ısrarıyla, egemenlerin dayattığı korkulara aldırmayan “lanetliler” olarak tüm alanlardayız ve haykırıyoruz:

Tüm ülkelerin işçileri birleşin, Yaşasın halkların eşit kardeşliği, Yaşasın 1 Mayıs/ Bijî 1’ê Gulanê!

Dünyanın Bütün İşçileri Birleşin!  Hemu Karkeran Cihane Yekbun!

İlginizi Çekebilir

Şemsettin Takva: Osmanlı’da icat edilen milliyetçilik
Günay Aslan: Türkiye’nin hedefleri mi, Kürtlerin özlemleri mi?

Öne Çıkanlar