Nuri Fırat tarafından yazılan yazılar

Nuri Fırat: Bir ‘Gayr-i Müfidin’ Portresi; Ziya Gökalp

Yazarlar
Abdülhamid’in 33 yıllık padişahlığına son vererek iktidarı ele geçiren İttihat Terakki Cemiyeti’nin temel programı Türkçülük – Turancılık siyasetine dayanıyordu. Bu siyasetin başarısı için yenilgiyle çıktıkları Birinci Dünya Savaşı şartlarında bile…

Nuri Fırat: Abdülhamid’den İttihatçılara Kürt Siyaseti

Yazarlar
yüzyıla gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu güç ve toprak kaybetmeye devam ediyordu. Bunu engellemek amacıyla bazı reformlara gidildi. Bunlardan en önemlisi ise 1800’lerin başında hayata geçirilmeye çalışılan Tanzimat tedbirleriydi. Tanzimat tedbirleri kapsamında…