Türkiye Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Yayımlandı

GenelGündem

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bu gece yarısı Resmi Gazete’de Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yayımlandı.

Erdoğan, 24 Mayıs 1990’da yayımlanan ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nü yürürlükten kaldırdı.

Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan yönetmeliğe göre ‘Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği’ yürürlüğe konuldu.

Kararın Resmi Gazete’de yayınlanması şaşkınlığa neden oldu.

Kararın yayınlanmasıyla birlikte bazı sosyal medya kullanıcıları ‘Türkiye savaşa mı giriyor?’ sorusunu sormaya başladı.

İşte Resmi Gazete’deki karar;

“24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli “Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Kararın amacı

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Devletin tüm güç ve kaynaklarını, barış hâlinden seferberlik ve/veya savaş hâline veya bunların henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerine süratle ve etkin bir şekilde geçirebilmek için hazırlıkların yürütülmesine,
b) Barıştan itibaren, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile ilgili diğer kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan seferberlik ve savaş hâli hükümlerinin uygulanma esaslarının, hazırlık ve teşkilatlanmaya ilişkin hususların, tüm kamu idarelerine, kurum ve kuruluşlara, buralardaki personele, gerçek ve tüzel kişilere verilecek görevlerin, yetkilerin, sorumlulukların ve yükümlülüklerin belirlenmesi, yerine getirilmesinin takip edilmesi ve hazırlıkların tatbikatlarda veya eğitimlerde uygulanarak denenmesine,
c) Seferberlik ve savaş hâllerinin ilan ve kaldırılmasına yönelik duyuru işlemlerine, ç) Seferberlik ve savaş hâli planlaması kapsamındaki personel ve araç erteleme işlemlerine,
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

/Ajans/

Etiketler: Öne çıkanlar

İlginizi Çekebilir

Norveç: Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarsa uyarız
Diyarbakır’da yollara trafik kuralları Kürtçe yazıldı

Öne Çıkanlar